Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatnoci.

×
TIM Centrum Meblowe
ul. ks. Koziełka 12
44-190 Knurów
Boss. Studio kuchni i szaf na wymiar
Szpitalna 23a
44-194 Knurów
Kupuj meble u nas! Warto!
Prowadzimy sprzedaż ratalną

Warunki sprzedaży


Regulamin sklepu

Właścicielem strony sklepu internetowego www.m-jak-meble.pl jest:
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA"BOSS"TOMASZ MIESZCZAK 44-194 KNURÓW UL.SZPITALNA 23a

Nabywcą może być firma lub osoba pełnoletnia.
Oferta sklepu

Wszystkie ceny podane na stronie m-jak-meble.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny dolicza się koszt wysyłki, który jest odgórnie określony dla każdego produktu.
Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe
Do każdego towaru wysyłana/y jest drogą mailową Faktura VAT lub rachunek imienny ( Faktury i rachunki wystawiane są do 7 dni roboczych od otrzymania towaru).
Zamówienie towaru

Zamówienia towaru dokonujemy w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku błędnego wypełnienia w/w formularza nasz pracownik będzie się z państwem kontaktował oczywiście jeśli będzie to możliwe. W przypadku całkowicie błędnego wypełnienia formularza zamówienie nie zostanie zrealizowane.
Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy F.H.U."BOSS" i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
Wszystkie rezygnacje powinny być potwierdzone drogą telefoniczną lub mailową do 5 dni od złożenia zamówienia.
Koszty i termin dostawy

Szacowany czas oczekiwania na towar to 7– 31 dni roboczych (od pon - do piątku) liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
Koszty dostawy nie mogą być wyższe niż zadeklarowane przez sprzedawcę. W wypadku niezgodności faktycznych kosztów dostawy z kosztami zadeklarowanymi przez sprzedawcę, kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu.
Termin dostawy jest terminem orientacyjnym.
Termin dostawy zawarty w potwierdzeniu zamówienia musi być zachowany przez sprzedawcę.
Termin dostawy może zostać przekroczony z powodów niezależnych od sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o takiej sytuacji
Powiadomienia o dostawie oraz numer kontaktowy do kuriera wysyłane są mailowo do klienta na minimum 24 godziny przed doręczeniem przesyłki.
Brak możliwości przyjęcia przesyłki należy niezwłocznie zgłosić najpóźniej do godziny 12-tej następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o planowanej dostawie. Brak takiego zgłoszenia jest traktowany jako potwierdzenie odbioru. Nieodebranie przesyłki skutkuje ponowną opłatą za transport.
Przy zamówieniu zbiorczym (2 i więcej produktów) przewiduje się częściowe realizacje zamówienia ze względu na ekonomiczność tras spedycyjnej. Częściowe realizacje nie mają wpływu na wcześniej uzgodnioną kwotę transportu.
Zmiana adresu dostawy dokonana po 10 dniach od daty zamówienia musi być uzgodniona ze sprzedającym.
Usługa dostawy jest pod dom/blok klienta bez usługi wniesienia. Koszt dostawy nie obejmuje tej usługi.
Jeśli termin dostawy został przekroczony z winy sprzedawcy kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego produktu, lecz jest zobowiązany poinformować o tym fakcie sprzedawcy.
Realizacja zamówienia

Nabywca po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym ma obowiązek wpłacić na konto bankowe ING Bank Śląski o/Gliwice nr.(85 1050 1298 1000 0022 6187 1186) pełną należność za zakupiony towar wraz z doliczonym kosztem transportu do 5 dni roboczych od zakupu.
Po zaksięgowaniu należności na koncie firmowym rozpoczynamy realizację zamówienia:
zamawiamy towar u producenta lub rezerwujemy towar znajdujący się w magazynie dla danego nabywcy
po nabyciu przez naszą firmę towaru informujemy nabywcę
w przypadku wysyłki informujemy nabywcę po wysłaniu towaru, informacja zawiera dodatkowo numer listu przewozowego spedytora lub numer telefonu kuriera firmowego, który zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę
Reklamacje

Reklamacje będą realizowane przez naszą firmę tylko po zastosowaniu się do niniejszych punktów regulaminu:
jeśli przesyłka dostarczona przez spedytora jest naruszona należy rozpakować ją przy kurierze w razie uszkodzenia towaru należy spisać z kurierem formularz reklamacyjny w dwóch kopiach, jedną z kopi należy odesłać listem poleconym lub e-mail do naszej firmy na adres:
F.H.U."BOSS"TOMASZ MIESZCZAK
ul.SZPITALNA 23 A
44-194 KNURÓW
e-mail.:mebleboss@wp.pl
z dopiskiem REKLAMACJA
jeśli nasza firma dostarcza przesyłkę osobiście i przesyłka ta również ma uszkodzone opakowanie należy postąpić jak w punkcie a)
jeśli przesyłka jest niekompletna, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową
jeśli nabywca odbiera towar osobiście zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z towarem
jeśli otrzymany produkt nie ma właściwości lub nie nadaje się do celu, o których istnieniu sprzedawca zapewnił nabywcę produkt podlega reklamacji
jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas montażu przy postępowaniu według otrzymanej instrukcji przez nabywcę podlega on reklamacji
każda reklamacja objęta jest przepisami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.).
Gwarancje

Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez sklep "BOSS"
Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego znajdującego się na stronie internetowej.
Nabywca może zostać poproszony o wydanie oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.
Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia gwarancyjnego w sposób jasny i zrozumiały, a jeżeli jest to możliwe - w formie graficznej.
W oświadczeniu gwarancyjnym należy umieścić następujące informacje:
Imię i nazwisko nabywcy,
Numer zamówienia,
Nazwę zakupionego produktu,
Datę otrzymania produktu oraz czas gwarancji,
Szczegółowy opis uszkodzenia,
Jeżeli możliwe - umieścić zdjęcia,
Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Sprzedawca jest zobligowany do wypełnienia obowiązków gwarancyjnych nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia produktu przez nabywcę.
Odstąpienie od umowy

Nabywca ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny.
Oświadczenie można składać w formie telefonicznej, mailowej lub pisemnej.
Zwrot produktu przez nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
Zwrot środków przez sprzedawcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu.
Po otrzymaniu oświadczenia, sprzedawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia nabywcy.
Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy ta jest uważana za niezawartą. Wówczas konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Jeżeli nabywca zastrzegł sobie użycie innego sposobu dostarczenia niż tego oferowane przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu dodatkowych kosztów.
Każde odstąpienie od umowy jest objęte przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz 827 ze zm.).
Ochrona prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy "BOSS" do celów marketingowych i ewidencyjnych.
Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Zawartość sklepu m-jak-meble.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie sklepu m-jak-meble.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
Sklep m-jak-meble.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
SKLEP zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów oraz zmianę asortymentu. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.
We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Wpłaty za zakupione meble bądź zadatek na poczet zamówionego towaru prosimy dokonywać na nr konta

F.H.U."BOSS" TOMASZ MIESZCZAK 44-194 KNURÓW UL.SZPITALNA 23 A  ING Bank Śląski o/Gliwice nr.(85 1050 1298 1000 0022 6187 1186)